Hydroizolacja

materiał pod hydroizolacje

Na dachach płaskich hydroizolację wykonuje się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest warstwa z termozgrzewalnej papy. Trwałość takiej izolacji wynosi około 50 lat i ma na nią wpływ jakość użytego materiału. Drugą metodą jest wykonanie warstwy izolacyjnej przy użyciu EPDEM, PVC lub innych pokrewnych materiałów. Stosowany na dachach zielonych lub wklęsłych. Podobną metodę stosuje się również do hydroizolacji tarasów, płaskich wykuszy itp.